'

Đầu Tư - Tài Chính

HƯỚNG DẪN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ LÕI / VỆ TINH

Đầu tư lõi/ vệ tinh là phương pháp xây dựng danh mục đầu tư được thiết kế nhằm giảm thiểu chi phí, nghĩa vụ thuế và các biến động, đồng thời đạt được kết quả tốt hơn thị trường chứng khoán nói chung. Cốt lõi của danh mục đầu tư bao gồm các khoản đầu tư thụ động theo dõi các chỉ số thị trường chính, như Chỉ số Standard and Poor's 500 (S&P 500), Chỉ số Russell 3000, Chỉ số Trái phiếu Chính phủ Lehman và Chỉ số Trái phiếu Chính phủ JPMorgan. Các vị trí bổ sung, được gọi là vệ tinh, được thêm vào danh mục đầu tư dưới hình thức quản lý đầu tư tích cực. Hãy cùng Đồng khởi Land tìm hiểu thêm về cách đầu tư này.

 

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Trước tiên cần phải xác định tài sản sẽ được phân bố. Trong trường hợp bạn là một nhà đầu tư cân bằng, phân bổ 50% danh mục đầu tư của bạn cho cổ phiếu và 50% trái phiếu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần cốt lõi của danh mục đầu tư. Những tài sản này sẽ được phân bổ cho các khoản đầu tư được thiết kế để thu lại lợi nhuận trung bình được tạo ra bởi một thị trường cụ thể. Trong một danh mục đầu tư chịu thuế, bạn sẽ muốn lựa chọn các chỉ số ít thay đổi để giảm thiểu nghĩa vụ thuế.

Bây giờ ta sẽ thử xem phần cốt lõi của danh mục đầu tư mẫu này, một nửa số tài sản dành cho cổ phiếu được đầu tư vào chỉ số S&P 500, và ba phần tư tài sản dành cho trái phiếu được dành cho một chỉ số quỹ theo dõi trái phiếu chính phủ Lehman.

Đối với phần được quản lý tích cực, mục đích của nhóm này là lựa chọn các khoản đầu tư mà kỹ năng của người quản lý danh mục đầu tư tạo ra cơ hội để kiếm được lợi nhuận cao hơn phần thụ động của danh mục đầu tư (chỉ số S&P 500 và quỹ trái phiếu chính phủ Lehman). Trong ví dụ này, bạn có thể đặt phần còn lại của danh mục dành cho trái phiếu vào một quỹ trái phiếu có lợi suất cao và số tiền còn lại vào quỹ đầu tư ngành Công nghệ sinh học (biotech) và quỹ đầu tư Hàng hóa. Trong danh mục đầu tư có 200,000 đô, việc phân bổ tài sản có thể bị phân bố như trong Hình 1 và Hình 2 dưới đây.

Khoản đầu tư Lượng tiền
Chỉ số S&P500 $50,000
Quỹ Trái phiếu Lehman $75,000
Quỹ Trái phiếu có lợi suất cao $25,000
Quỹ Đầu tư Công nghệ sinh học  $25,000
Quỹ Đầu tư Hàng hóa $25,000

Hình 1

Hình 2

Lưu ý rằng danh mục này chỉ đơn giản là một ví dụ. Phần cốt lõi của danh mục đầu tư có thể được sử dụng để theo dõi bất kỳ chỉ số nào, bao gồm cả các chỉ số đã được chủ đích để phản ánh xu hướng thiên giá hơn là tăng trường hoặc tăng trưởng hơn là giá trị, hoặc trái phiếu chính phủ hơn là với trái phiếu doanh nghiệp, hoặc đặt nhiều trọng tâm vào thị trường nội địa hơn là các thị trường nước ngoài hoặc cũng có thể theo bất cứ xu hướng nào bạn mong muốn. Tương tự, bộ phận vệ tinh của danh mục cũng không có giới hạn để bạn thoải mái lựa chọn hay sáng tạo.

BẢN CHẤT CỦA CHIẾN LƯỢC

Với mọi khoản đầu tư cụ thể được lựa chọn để thực hiện việc phân bổ tài sản, thì chi phí, sự biến động của danh mục đầu tư và lợi nhuận đầu tư là những cân nhắc nền tảng. Một đánh giá ngắn gọn về từng khu vực sẽ cung cấp thêm cái nhìn sâu sắc.

CHI PHÍ

Phần cốt lõi của danh mục đầu tư giúp giảm thiểu chi phí vì các khoản đầu tư thụ động hầu như luôn ít tốn kém so với các khoản đầu tư chủ động. Bởi vì các chỉ số theo dõi đầu tư thụ động, danh mục đầu tư chỉ thay đổi khi chỉ số thay đổi. Thông thường, các chỉ số thị trường không thường xuyên thay đổi, nên chi phí giao dịch và tăng vốn có thể giảm thiểu tối đa. Mặt khác thì việc quản lý danh mục đầu tư dựa trên hoạt động mua bán. Mỗi giao dịch mua bán luôn phải phải chịu chi phí thực hiện và các nghĩa vụ thuế tiềm năng do việc bị đánh thuế vào khoản lợi nhuận vốn.

SỰ BIẾN ĐỘNG

Beta là thước đo sự biến động của thị trường chứng khoán. Sự biến động là điều mà nhiều nhà đầu tư muốn tránh. Khi phần lớn danh mục đầu tư được dùng cho các khoản đầu tư thụ động, Beta của danh mục đầu tư tổng chắc chắn sẽ gần mức trung bình. Việc bổ sung các khoản đầu tư, chẳng hạn như một quỹ hàng hóa, không tương quan với sự vận động của thị trường chứng khoán nói chung, sẽ giúp hạn chế được sự biến động chung khi thị trường đang dậy sóng.

LỢI NHUẬN

Các nhà quản lý tích cực tìm cách đạt được lợi nhuận cao hơn các tiêu chuẩn của bản thân họ. Bằng cách phân bổ phần lớn danh mục đầu tư để quản lý thụ động, mức độ rủi ro của danh mục đầu tư vẫn tương tự như mức độ rủi ro của chuẩn. Với việc phân bổ một phần nhỏ trong danh mục đầu tư để quản lý chủ động, sẽ giúp những nhà đầu tư theo trường phái chủ động có thể vượt ngưỡng chuẩn. Từ đó, tạo thêm lợi nhuận cho toàn bộ danh mục đầu tư và mang về lợi nhuận vượt ngưỡng của cả danh mục này.

CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN

Một danh mục đầu tư lõi/ vệ tinh có thể được thực hiện theo vô số cách. Một danh mục đầu tư quỹ tương hỗ, như thể hiện trong hình 1 và 2, chỉ là một trong vô vàn khả năng biến tấu. Chiến lược này cũng có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các tài khoản được quản lý riêng rẽ, quỹ ETFsquỹ tương hỗ, cổ phiếu, trái phiếu và bất kỳ sự kết hợp nào khác của các đầu tư theo dõi chỉ số chính cùng với các đầu tư tìm kiếm tập trung.

CÁI TINH TÚY CỦA CÁCH TIẾP CẬN LÕI/ VỆ TINH

Phương pháp tiếp cận cốt lõi/ vệ tinh cung cấp cơ hội để tiến tới một thứ tuyệt vời. Hiệu suất trên mức trung bình, sự biến động hạn chế và kiểm soát chi phí tất cả đều kết hợp trong một gói linh hoạt có thể được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đầu tư của bạn.

 

NGUỒN : THEO SAGA.VN

Thông tin công ty ĐỒNG KHỞI LAND

Kết nối với chúng tôi